Tel: 785 121 121 / Tel: 22 540 08 08 / SMS i WhatsApp: 785 121 121

Umów wizytę

Zachęcamy do umawiania terminów wizyt oraz zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy.

Odpowiemy na zapytania w możliwie najkrótszym czasie.

 

 

  Preferowana data wizyty:

  Preferowany lekarz:

  Uwagi dotyczące wizyty ( prosimy o podanie powodu wizyty, pozwoli to nam zaproponować odpowiednią długość naszego spotkania) :


  Czas oczekiwania na  wizytę to zazwyczaj kilka tygodni, bardzo prosimy wziąć to pod uwagę w planowaniu leczenia.

  W sytuacjach bólowych oraz awaryjnych staramy się zaproponować wizytę w  jak najkrótszym czasie.

  Jeżeli nie będą Państwo mogli z różnych powodów przyjechać na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji i/lub ustalenie nowego terminu.

  Uprzejmie prosimy o anulowanie/zmianę terminu umówionej wizyty nie później niż 24 h przed planowanym zabiegiem. Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę przez innych pacjentów .

  ————————————————————————————————————

  W przypadku nieobecności na wizycie bez jej odwołania, zastrzegamy sobie możliwość do anulowania wszystkich kolejnych zarezerwowanych wcześniej terminów.

  ————————————————————————————————————

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* , pacjenci pierwszorazowi zobowiązani są do wypełnienia wywiadu lekarskiego. Dokument ten jest podstawą do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Prosimy, aby na pierwszą wizytę przybyć 5 min przed umówionym terminem.
  Wywiad lekarski zawiera dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu kontaktowego), wywiad chorobowy (przebyte choroby, operacje, urazy, przyjmowane leki).

  *Podstawy prawne:
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

  Smile Team