Tel: 785 121 121 / Tel: 22 540 08 08 / SMS i WhatsApp: 785 121 121

Skontaktuj się z nami.

Umów wizytę, zadaj pytanie, skonsultuj.

Usługi, godziny pracy, cennik, zgody na leczenie, RODO.

   

Godziny pracy:

..

Zazwyczaj pracujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 19:00, oraz w piątki od 9:00 do 16:00.

Szanując czas Naszych Pacjentów do wypoczynku, nie proponujemy  wizyt w  weekendy oraz w dni wolne od pracy.


W naszej Klinice zapewniamy Pacjentom kompleksowa opiekę stosując nowoczesne metody leczenia,  bazujące na najnowszych technologiach i osiągnięciach stomatologii. 

Aby zapewnić Pacjentowi maksymalny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa współpracę rozpoczynamy od omówienia planu leczenia.

Na jego podstawie powstaje informacja o maksymalnie przybliżonych kosztach leczenia.  

      Poniżej przedstawiamy ceny wybranych procedur leczenia stomatologicznego.  Zamieszczony poniżej cennik ma charakter orientacyjny.

Należy pamiętać, że cena leczenia stomatologicznego musi uwzględniać trudność przypadku, poświęcony czas i ilość zużytych materiałów.
Ceniąc komfort pacjenta, wszystkie zabiegi mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.


Cennik od  01.01.2022 roku.

Pełna wersja cennika dostępna jest w recepcji, możemy również ją przesłać poprzez email.


USŁUGIcena PLN
diagnostyka / plany leczenia
badanie kontrolne z
informacją o potrzebach leczniczych
100
konsultacja specjalistyczna200
stomatologia estetyczna , zachowawcza
wypełnienie kompozytowe - małe/średnie/duże220/260/300
wypełnienie kompozytowe - rekonstrukcja zębaod 390
włókno szklane w odbudowie200
wypełnienie tymczasowe lecznicze180
wypełnienie zęba mlecznego - małe/średnie/duże180/210/240
endodoncja - każde leczenie z wykorzystaniem mikroskopu
ceny obejmują pełne koszty
( znieczulenie, koferdam,
RTG, opracowanie, wypełnienie kanałów
gorącą gutaperką )
pierwotne leczenie zęba jednokanałowego - zęby przednie700
pierwotne leczenie zęba dwukanałowego - przedtrzonowce900
pierwotne leczenie zęba trzykanałowego - trzonowce1200
powtórne leczenie zęba jednokanałowego - zęby przednie950
powtórne leczenie zęba dwukanałowego - przedtrzonowce1100
powtórne leczenie zęba trzykanałowego - trzonowce1700
usunięcie złamanego narzędzia z kanału, wkładu korzeniowego, włókna500
zamknięcie perforacji kanału / komory zęba500
chirurgia - pełne koszty zabiegów , obejmują też znieczulenie, wizyty kontrolne 
usunięcie zęba mlecznego: jednokorzeniowy/wielokorzeniowy100 / 180
usunięcie zęba stałego: jednokorzeniowy/wielokorzeniowy260 / 320
odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka ortodontycznego520
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego700
kortykotomia - 1 ząb600
kortykotomia - do 6 zębów w jednym łuku950
kortykotomia - powyżej 6 zębów w jednym łuku zębowym1400
implantologia - pełne koszty zabiegów
konsultacja implantologiczna / kompleksowy plan leczenia 200 / 300
wszczepienie implantu Neodent by Straumann®, Megagen2800
wszczepienie implantu Straumann® BLX3200
wszczepienie implantu cyrkonowego - Neodent Zirconia3600
korona cyrkonowa na implancie 2400
korona cyrkonowa - łącznik cyrkonowy 2600
uzębienie całkowite, stałe - oparte na implantach wycena indywidualna
ortodoncja
konsultacja ortodontyczna 200
pełna diagnostyka, przed rozpoczęciem leczenia ( modele diagnostyczne i plan leczenia ortodontycznego )350
omówienie szczegółowego planu leczenia ortodontycznego200
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki metalowe standardowe2400
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: metalowe3600
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki estetyczne3600
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: estetyczne4800
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 1 łuk 300
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 2 łuki400
ortodoncja - leczenie za pomocą przezroczystych nakładek - cena uzależniona od ilości nakładek
leczenie naładkami ( pełne koszty całego leczenia ) - dotyczy korekt w obrębie do 10 zębów szczęki i żuchwy7000 - 11000
leczenie naładkami ( pełne koszty całego leczenia ) - dotyczy korekt w obrębie do 14 zębów szczęki i żuchwy12000 - 18000
protetyka
korona cyrkonowa1600
korona pełnoceramiczna1800
korona cyrkonowa z napalaną porcelaną 1800
licówka ceramiczna2000
wkład koronowo – korzeniowy: ząb jednokorzeniowy/wielokorzeniowy350 / 500
proteza akrylowa całkowita górna lub dolna1800
proteza szkieletowa dolna lub górna2500
inlay, onley kompozytowy, ceramiczny1100
wybielanie
konsultacja przed wybielaniem ( koszt odejmowany od późniejszej opłaty za wykonany zabieg )100
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające Opalescence1000
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające ZOOM WHITE1100
wybielanie metodą PrevDent ( w gabinecie ) + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut1500
wybielanie metodą łączoną:  lampa PrevDent + nakładki Opalescence + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut2000
wybielanie metodą łączoną:  lampa PrevDent + nakładki ZOOM WHITE + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut2100
higiena
zabieg kompleksowej higienizacji – wizyta regularna : usunięcie kamienia AIR FLOW Master, usunięcie osadu, piaskowanie, polerowanie330
zabieg kompleksowej higienizacji – wizyta pierwszorazowa lub nieregularna : usunięcie kamienia AIR FLOW Master, usunięcie osadu, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny, rozmowa motywacyjna370
ceny zabiegów higienizacyjnych mogą być wyższe w przypadku bardzo dużych zaniedbań ze strony pacjenta
radiologia
RTG zęba50
pantomogram100
tomografia CBCT odcinka żuchwy lub szczęki do 3 zębów100
tomografia CBCT żuchwy lub szczęki150
tomografia CBCT żuchwy i szczęki200


Formy płatności – gotówka, karty płatnicze, przelew.

numer konta : Smile Team Jacek Wojciechowski – mBank 36 1140 2017 0000 4502 0372 4267


Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.
66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Rękojmia na usługi.


Na  usługi stomatologiczne udzielamy 2 letniej rękojmi.

Na część usług wydłużamy rękojmię:

 • implanty  5 lat;
 • wypełnienie kanałów 5 lata;.

Warunki wymagane do uzyskania rękojmi.

    Aby w pełni móc cieszyć się ochroną  na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:

 • zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia;
 • utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie;
 • wizyty higienizacyjne w okresach wskazanych przez higienistkę, nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 • badanie stomatologiczne przeprowadzane co 6 miesięcy.

Rękojmia na usługi stomatologiczne nie obejmuje:

 • prac stomatologicznych tymczasowych;
 • usług i zabiegów przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach rękojmi lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę.
 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej,
 • nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • nie uzupełnił brakujących zębów (wskutek czego dochodzi do przeciążeń i zaburzeń zgryzu),
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Wszelkie uwagi  powinny być zgłoszone osobiście, telefonicznie lub drogą mailową w terminie 14 dni od ich wystąpienia.


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Jacek Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Smile Team JACEK WOJCIECHOWSKI, ul. Mieczysława Orłowicza 12/U1, 00-414 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7621400372 oraz numer Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 011311409, wykonujący działalność leczniczą w ramach podmiotu leczniczego, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Mazowieckiego NR 000000249615.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Z administratorem danych można się skontaktować listowanie pod adresem: Smile Team JACEK WOJCIECHOWSKI, ul. Mieczysława Orłowicza 12/U1, 00-414 Warszawa, bądź elektronicznie na adres: recepcja@smileteam.pl. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: a) osobiście, b) telefonicznie, c) przez upoważnione osoby trzecie bądź d) za pomocą systemu teleinformatycznego.

W przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania.

W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia osobowego.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Podane danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji założonych celów. Brak podania danych osobowych skutkować może odmową udzielenia świadczenia, poza wypadkami niecierpiącymi zwłoki, tj. zagrażającymi zdrowiu lub życiu człowieka.

Osoba chcącą korzystać ze świadczeń zdrowotnych zobowiązana jest do podania danych osobowych określonych przepisami prawa.

Kategorie danych osobowych podlegających przetworzeniu:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL;
 3. adres zamieszkania;
 4. płeć;
 5. data urodzenia;
 6. numeru telefonu;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. imię, nazwisko przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody wraz z adresem miejsca zamieszkania;
 9. informacje dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i terapeutycznego, pielęgnacyjnego bądź rehabilitacyjnego, w szczególności w zakresie opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych, rozpoznania problemów zdrowotnych, ciąży, zaleceń, informacji o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach; informacji o lekach wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych przepisywanych na receptę lub bez recepty

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu a także imienia i nazwiska.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

a. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów podjęcia działań przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego oraz w celu realizacji samego świadczenia polegającego na działaniu służącemu zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (cel ochrony zdrowia); w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).

Podstawa prawna: art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2017., poz. 1318 ze zm.) w zw. z art. 41 ust 1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U.2018.617 t.j. z dnia 2018.03.26). oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

b. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji umowy świadczenia usług w dziedzinie świadczeń kosmetycznych i kosmetologicznym.

Podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO.

c. Pana/Pani dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

d. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

e. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pana/pani zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane zgormadzone w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności: Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2017., poz. 1318 ze zm.); Ustawą z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 ze zm.), Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu o wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finasowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 192 ze zm.); zaś w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – do czasu ustania tych celów.

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożlwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. 

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. 

7. ODBIORCY DANYCH:

Pana/ Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym m.in. a) podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; b) organów władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; c) podmiotom prowadzącym kontrolę na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tej kontroli; d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; h) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; j) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania; k) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; l) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym

Ponadto, jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • Dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejscu, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • Sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • Ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 


 

Zgody, dokumenty.

Smile Team