Tel: 785 121 121 / Tel: 22 540 08 08 / SMS i WhatsApp: 785 121 121

Skontaktuj się z nami.

Umów wizytę, zadaj pytanie, skonsultuj.

Usługi, godziny pracy, cennik, zgody na leczenie, RODO.

   

Godziny pracy:

..

Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 19:00, oraz w piątki od 9:00 do 16:00.

Szanując czas Naszych Pacjentów do wypoczynku, nie proponujemy  wizyt w  weekendy oraz w dni wolne od pracy.


W naszej Klinice zapewniamy Pacjentom kompleksowa opiekę stosując nowoczesne metody leczenia,  bazujące na najnowszych technologiach i osiągnięciach stomatologii. 

Aby zapewnić Pacjentowi maksymalny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa współpracę rozpoczynamy od omówienia planu leczenia.

Na jego podstawie powstaje informacja o maksymalnie przybliżonych kosztach leczenia.  

      Poniżej przedstawiamy ceny wybranych procedur leczenia stomatologicznego.  Zamieszczony poniżej cennik ma charakter orientacyjny.

Należy pamiętać, że cena leczenia stomatologicznego musi uwzględniać trudność przypadku, poświęcony czas i ilość zużytych materiałów.
Ceniąc komfort pacjenta, wszystkie zabiegi mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.


Ostatnie zmiany w cenniku nastąpiły  01.09.2021 roku.


USŁUGIcena PLN
diagnostyka / plany leczenia
badanie kontrolne z
informacją o potrzebach leczniczych
100
konsultacjaod 100
konsultacja ze specjalistycznym planem leczenia od 200
stomatologia estetyczna , zachowawcza
wypełnienie kompozytowe 220 - 320
odbudowa estetyczna zęba przedniegood 320
wypełnienie kompozytowe - rekonstrukcja zębaod 350
włókno szklane w odbudowie200
wypełnienie tymczasowe lecznicze150
wypełnienie zęba mlecznego 150 - 240
endodoncja - każde leczenie z wykorzystaniem mikroskopu
ceny obejmują pełne koszty ( znieczulenie, koferdam, RTG, opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką )
pierwotne leczenie zęba jednokanałowego - zęby przednie500 - 700
pierwotne leczenie zęba dwukanałowego - przedtrzonowce800 - 1000
pierwotne leczenie zęba trzykanałowego - trzonowce1100 - 1300
powtórne leczenie zęba jednokanałowego - zęby przednie600 - 800
powtórne leczenie zęba dwukanałowego - przedtrzonowce1000 - 1200
powtórne leczenie zęba trzykanałowego - trzonowce1300 - 1500
usunięcie złamanego narzędzia z kanału, wkładu korzeniowego, włókna300 - 500
zamknięcie perforacji kanału / komory zęba300 - 500
chirurgia - pełne koszty zabiegów , obejmują też znieczulenie, wizyty kontrolne 
usunięcie zęba mlecznego120-240
usunięcie zęba stałego 260 - 370
odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka ortodontycznego520
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego370-700
kortykotomia - 1 ząb600
kortykotomia - do 6 zębów w jednym łuku900
kortykotomia - powyżej 6 zębów w jednym łuku zębowym1400
implantologia - pełne koszty zabiegów
konsultacja implantologiczna / kompleksowy plan leczenia 100 / 200
wszczepienie implantu Neodent by Straumann®, Rootform2800
wszczepienie implantu Straumann® BLX3200
korona cyrkonowa na implancie 2400
korona cyrkon + porcelana na implancie 2600
korona porcelanowa cyrkon na implancie – łącznik cyrkon 3000
ortodoncja
konsultacja ortodontyczna 100
pełna diagnostyka, przed rozpoczęciem leczenia ( modele diagnostyczne i plan leczenia ortodontycznego )250
omówienie szczegółowego planu leczenia ortodontycznego100
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki metalowe standardowe2000
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: metalowe3000
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki estetyczne3000
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: estetyczne4000
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 1 łuk 200
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 2 łuki250
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym samoligaturującym - 1 łuk250
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym samoligaturującym - 2 łuki300
ortodoncja - leczenie za pomocą przezroczystych nakładek - cena uzależniona od ilości nakładek
leczenie naładkami ( pełne koszty całego leczenia ) - dotyczy korekt w obrębie do 10 zębów szczęki i żuchwy7000 - 11000
leczenie naładkami ( pełne koszty całego leczenia ) - dotyczy korekt w obrębie do 14 zębów szczęki i żuchwy12000 - 18000
protetyka
korona porcelanowa na stali - nie rekomendujemy tej formy uzupełnienia1100
korona cyrkonowa1600
korona pełnoceramiczna1800
korona cyrkonowa z napalaną porcelaną 1800
licówka ceramiczna1800
wkład koronowo – korzeniowy300 - 500
proteza akrylowa całkowita górna lub dolna1500
proteza szkieletowa dolna lub górna2200
inlay, onley kompozytowy, ceramiczny1100
wybielanie
konsultacja przed wybielaniem ( koszt odejmowany od późniejszej opłaty za wykonany zabieg )100
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające Opalescence1000
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające ZOOM WHITE1100
wybielanie metodą PrevDent ( w gabinecie ) + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut1400
wybielanie metodą łączoną:  lampa PrevDent + nakładki Opalescence + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut2000
wybielanie metodą łączoną:  lampa PrevDent + nakładki ZOOM WHITE + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut2100
higiena
pierwszorazowa wizyta higienizacyjna: usunięcie kamienia i osadu, piaskowanie, polerowanie, instruktaż higieny300 - 370
usunięcie kamienia i osadu, piaskowanie, polerowanie, instruktaż higieny230 - 300
zabieg kompleksowej higienizacji - usunięcie kamienia, osadu, piaskowanie, polerowanie, instruktaż higieny + fluoryzacja / lakierowanie270 - 320
ceny zabiegów higienizacyjnych mogą być wyższe w przypadku bardzo dużych zaniedbań ze strony pacjenta
radiologia
RTG zęba40
pantomogram100
tomografia CBCT odcinka żuchwy lub szczęki do 3 zębów100
tomografia CBCT żuchwy lub szczęki150
tomografia CBCT żuchwy i szczęki200


Formy płatności – gotówka, karty płatnicze, przelew.

numer konta : Smile Team Jacek Wojciechowski – mBank 36 1140 2017 0000 4502 0372 4267


Pełna wersja cennika dostępna jest w recepcji.


Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.
66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Gwarancja.


Gwarancja na usługi stomatologiczne obejmuje czas 12 miesięcy od ich wykonania.

Na część usług wydłużamy gwarancję:

 • implanty  5 lat;
 • wypełnienie kanałów 2 lata;
 • korony i mosty protetyczne 2 lata;
 • protezy szkieletowe 2 lata.

Warunki wymagane do uzyskania gwarancji.

    Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:

 • zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia;
 • utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie;
 • wizyty higienizacyjne w okresach wskazanych przez higienistkę, nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 • badanie stomatologiczne przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje:

 • prac stomatologicznych tymczasowych;
 • usług i zabiegów przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę.

Wszelkie uwagi wymagające postępowania gwarancyjnego powinny być zgłoszone osobiście, telefonicznie lub drogą mailową w terminie 14 dni od ich wystąpienia.


Przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla pacjentów Smile Team.

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Smile Team Jacek Wojciechowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieczysława Orłowicza 12/U1,  adres e-mail: recepcja@smileteam.pl , numer telefonu 22 540 08 08.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie:

 1. a) prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.),
 2. b) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli na podstawie RODO one przysługują), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarte w innym dokumentach – przez okres, w którym skutecznie można dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.


 

Zgody, dokumenty.

Smile Team