Tel: 785 121 121 / Tel: 22 540 08 08 / SMS i WhatsApp: 785 121 121

Skontaktuj się z nami.

Umów wizytę, zadaj pytanie, skonsultuj.

Usługi, godziny pracy, cennik, zgody na leczenie, RODO.

     W naszej Klinice zapewniamy Pacjentom kompleksowa opiekę stosując nowoczesne metody leczenia,  bazujące na najnowszych technologiach i osiągnięciach stomatologii. 

Aby zapewnić Pacjentowi maksymalny komfort oraz poczucie bezpieczeństwa współpracę rozpoczynamy od omówienia planu leczenia.

Na jego podstawie powstaje informacja o maksymalnie przybliżonych kosztach leczenia.  

      Poniżej przedstawiamy ceny wybranych procedur leczenia stomatologicznego.  Zamieszczony poniżej cennik ma charakter orientacyjny.

Należy pamiętać, że cena leczenia stomatologicznego musi uwzględniać trudność przypadku, poświęcony czas i ilość zużytych materiałów.
Ceniąc komfort pacjenta, wszystkie zabiegi mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

 


Godziny pracy:

 

Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 19:00, oraz w piątki od 9:00 do 16:00.

Szanując czas Naszych Pacjentów do wypoczynku, nie proponujemy  wizyt w  weekendy oraz w dni wolne od pracy.

 


 

USŁUGIcena PLN
stomatologia estetyczna , zachowawcza
wypełnienie kompozytowe 190 - 300
wypełnienie kompozytowe - odbudowa zęba300 - 550
wypełnienie kompozytowe - odbudowa zęba na włóknie szklanym opartym w kanale korzeniowym300 - 600
wypełnienie tymczasowe 80
wypełnienie zęba mlecznego od 80
endodoncja
opracowanie  kanału korzeniowego – 1 kanał100
wypełnienie ostateczne kanału korzeniowego – 1 kanał200
usuniecie złamanego narzędzia z kanału - mikroskopod 400
chirurgia - pełne koszty zabiegów , obejmują też znieczulenie 
usunięcie zęba mlecznego50-150
usunięcie zęba stałego 200 - 350
odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka ortodontycznego450
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego350-700
kortykotomia - 1 ząb600
kortykotomia - jeden łuk zębowy1600
implantologia - pełne koszty zabiegów
konsultacja implantologiczna / plan leczenia0-200
wszczepienie implantu Standard 2800
wszczepienie implantu Premium ( Straumann )3200
korona porcelanowa na implancie Standard 2200
korona porcelanowa na implancie Premium2400
korona porcelanowa cyrkon na implancie – łącznik indywidualny tytan3000
korona porcelanowa cyrkon na implancie – łącznik indywidualny cyrkon 3500
ortodoncja
konsultacja ortodontyczna -  1 wizyta 100
pełna diagnostyka, modele diagnostyczne i plan leczenia ortodontycznego -  2 wizyta 250
pełna diagnostyka, modele diagnostyczne i plan leczenia ortodontycznego -  2 wizyta w leczeniu aparatem lingwalnym500
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki metalowe1700
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: metalowe2500
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki porcelanowe , szafirowe2800
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: estetyczne3600
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 1 łuk 180
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 2 łuki250
protetyka
korona porcelanowa1000
korona cyrkon1600
korona pełnoceramiczna1600
licówka porcelanowaod 1500
wkład koronowo – korzeniowy300 - 500
proteza akrylowa całkowita górna lub dolna1200
proteza szkieletowa1600
wybielanie
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające700
wybielanie metodą PrevDent ( w gabinecie ) - wizyta trwa do 180 minut1200
wybielanie metodą łączoną:  lampa PrevDent + nakładki1500
higiena - średni czas zabiegów higienizacyjnych to 60 minut
usunięcie kamienia , usunięcie osadu, piaskowanie, polerowanie, instruktaż higieny200 - 270
zabieg kompleksowej higienizacji - usunięcie kamienia, osadu, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja , instruktaż higieny 270 - 320
ceny zabiegów higienizacyjnych mogą być wyższe w przypadku bardzo dużych zaniedbań ze strony pacjenta

 


Pełna wersja cennika dostępna jest w recepcji.


Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.
66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Na wszelkie wykonane prace otrzymują Państwo 2 lata rękojmi, pod warunkiem regularnych (co pół roku), odpłatnych wizyt kontrolnych w gabinecie i stosowania się do zaleceń lekarza (np. usunięcie kamienia, itp.).


Przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla pacjentów Smile Team.

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Smile Team Jacek Wojciechowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieczysława Orłowicza 12/U1,  adres e-mail: recepcja@smileteam.pl , numer telefonu 22 540 08 08.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie:

  1. a) prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.),
  2. b) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli na podstawie RODO one przysługują), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarte w innym dokumentach – przez okres, w którym skutecznie można dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.


Zgody, dokumenty.

Smile Team